Tässä blogissa kerron sinulle, mitä on lantionpohjan toiminta ja kuntoutus. Kerron myös mitkä kaikki osa-alueet voivat vaikuttaa lantionpohjan toimintaan ja miten lantionpohjan kuntoutuksella voidaan vaikuttaa sen hyvinvointiin. Haluan tuoda myös esille, miten lantionpohjan fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti voi auttaa eri ongelmien kanssa painiskelevia asiakkaita. Saatesanoiksi haluan vielä korostaa, että lantionpohjan ongelmat voivat vaatia moniammatillista arviointia (lääkärit, gynekologit, urologit, terapeutit jne.). Tämän blogin tarkoitus on antaa lisätietoa, mistä kuntoutuksessa on kysymys.

Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry on toiminut lähes kolmen vuosikymmenen ajan ja kouluttanut n. 200 fysioterapeuttia lantionpohjan kuntouttamiseen. Lisätietoa asiasta saat heidän kotisivuiltaan https://www.pelvicus.fi .

Lantionpohjan toiminta

Lantion alueen alin osa eli lantionpohja koostuu elimistä, jotka vaikuttavat virtsaamiseen, ulostamiseen, seksuaalitoimintoihin jne. Lantionpohjan lihaskerrokset tukikudoksineen toimivat tukena lantionpohjan, vatsan ja selän alueelle. Useissa eri lähteissä lantionpohjaa kuvataan termillä ”perustus tai lattia”, mikä kuvaa hyvin lantionpohjan toimintaan kohdistuvia vaatimuksia. Lantionpohja on kuitenkin varsin herkkä muutoksille ja on riippuvainen monesta kehon toiminnasta. ”Tukiverkon” pettäessä lantionpohjaan voi syntyä hoitoa ja kuntoutusta vaativia toimia.

Lantionpohjan lihakset kuntoutus

Lantionpohjan toimintaan vaikuttavia tekijöitä ovat:

 • Virtsan- että ulosteen karkailu (Inkontinenssi)
 • Ylipaino (BMI>30) 3-kertainen riski
 • Tupakointi; mm. tupakkayskä aiheuttaa painetta lantionpohjaan heikentävästi
 • Raskaus ja synnytykset
 • Gynekologiset leikkaukset ja laskeumat
 • Jotkut lääkkeet ja perussairaudet
 • Lantionpohjan lihasten heikkous
 • Suoliston toiminnan häiriöt
 • Kiputilat lantion/lantionpohjan alueella
 • Tuntohäiriöt lantionpohjan alueella
 • Eturauhasvaivat
 • Vaihdevuodet

Lantionpohjan toiminnan ongelmia

Työssäni ikääntyneiden kanssa, olen havainnut, että vaikka esim. naisilla hormonitoiminnan muutokset vaikuttavat väistämättä mm. limakalvojen toimintaan, niin lantionpohjan lihasten voimatasoissa voi olla isojakin eroja iästä riippumatta. En allekirjoita täysin vanhaa sananlaskua: ”Ei vanhuus tule yksinään, vaan monen vaivan kanssa”, mihin usein kuitenkin törmään. Tyydytään siihen, että tietyt vaivat esim. virtsankarkailu ”kuuluu tähän ikään”. Väitän (perustuu kohtaamisiin asiakastyössä), että monelta puuttuu tieto, miten voisi itse vaikuttaa kyseisen vaivan helpottamiseen.

Stressi ja ylijännitystila kehossa voi aiheuttaa mm. purentaongelmia, joilla voi olla suoraan vaikutusta lantionpohjan ylijännitystilaan ja sitä kautta aiheuttaa esim. virtsankarkailua. Erilaiset arvet vatsan ja selän alueella voivat vaikuttaa lantionpohjan toimintaan. Vatsalihasten jännesauman toimintamuutokset voivat vaikuttaa suoraan lantionpohjan ja vatsalihasten toimintaan. Jännesauman erkaantuma voi johtua esim. raskaudesta tai ylipainosta.

Suru, pelko, ahdistus, kipu, itsetunnon lasku. Nämä asiat tulevat hyvin usein esille, kun puhutaan asiakkaan kanssa, millaisia vaivoja lantionpohjan ongelmat aiheuttavat. Kyseiset ongelmat aiheuttavat monille häpeän tunnetta ja invalidisoivat monella elämän osa-alueella.

Lantionpohjan kuntoutus ja fysioterapia

Lantionpohjan fysioterapiassa käytetään tutkimuksiin perustuvaa tietoa kuntoutuksen eri keinoista ja vaikuttavuudesta laaja-alaisesti, mikä antaa uskon siihen, että tekee oikeita asioita. Käytännön kokemuksista olen pystynyt ammentamaan työkalupakkiini paljon tietoa mm. sairauksien ja lääkitysten vaikutuksista kehon toimintaan.

Asiakkaiden kohtaamiset ovat lisänneet monialaista ymmärrystä ikääntymisestä ja siihen liittyvistä tekijöistä, niin fyysisistä kuin psyykkisistä. Lantionpohjan fysioterapeutin vastaanotolla käydään läpi kattavasti, mistä vaivat ovat saaneet alkunsa ja miten niitä voi hoitaa. – Käynnin aluksi käymme läpi haastattelemalla ja kartoittamalla vaivojen alkusyytä ja siitä johtuvia seurauksia. Alkukartoituksen jälkeen arvioidaan yksilöllisesti, mitkä tekijät pitää ottaa huomioon kuntoutusta suunniteltaessa esim. lantionpohjan lihasvoiman testaus, arpien arvio, ryhtikartoitus, kipujen kartoitus jne.

Lantionpohjan tutkiminen tapahtuu aina ensisijaisesti manuaalisesti. Tarvittaessa tutkimuksen tukena käytetään biopalaute-tutkimusta, jossa tutkitaan lantionpohjan aktivaatiota ja lihasten palautumista. Kuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti. Toisilla se tarkoittaa lantionpohjan lihasten tunnistamisharjoittelua ja vahvistamista, kivun hoitoa eri keinoin, ylijännitystilassa rentouttamista, limakalvojen hoidon ohjausta, ravitsemusohjausta jne. Eli ”Konstit on monet, sano akka”

Tutustu aiemmin kirjoittamaani blogiin virtsankarkailusta, missä olen hyödyntänyt tutkimuksiin ja moniammatilliseen arviointiin liittyvää Käypä Hoito- suositusta naisten virtsankarkailusta https://www.kaypahoito.fi/hoi50050a